Shqyrtoni Ungjillin e Markut, tregim dinamik dhe i shkurtër për shërbimin e Jezuit.