Përmbledhje e shkurtër e librit biblik të Jobit. Një tregim që siguron gjykim të thellë për çështjen e sovranitetit universal.