Përmbledhje e librit të Gjonit, një tregim që nxjerr në pah dashurinë e Perëndisë.