Përmbledhje e librit të Danielit, një profeci që thekson ngritjen dhe rënien e fuqive botërore, nga Babilonia deri në ditët e fundit dhe që arrin pikën kulmore me qeverisjen e Mbretërisë së Perëndisë.