Përmbledhje e shkurtër për Këngën e Solomonit. Kënga flet për dashurinë e pastër dhe për besnikërinë.