Mrekullitë e krijimit zbulojnë lavdinë e Perëndisë

Kur shohim më nga afër natyrën përreth nesh, mund të dallojmë cilësitë e Krijuesit e të lidhemi më ngushtë me të.

Mrekullitë e krijimit zbulojnë lavdinë e Perëndisë

Sa vëmendje i kushtoni çdo ditë krijimit të Perëndisë? Gjërat që ka bërë ai, flasin për mençurinë e tij të pakufishme dhe për dashurinë e thellë që ndien për ne.

Drita dhe ngjyrat

Ngjyrat e bukura që ka zgjedhur Jehovai për çdo krijim të tij, na kujtojnë dita-ditës dashurinë e pakufishme që ka për ne.

Uji

Uji jep përditë dëshmi të fuqishme për Krijuesin tonë të mençur, Perëndinë Jehova.

Projektimi i botës së gjallë

Ç’të themi për projektimin e botës së gjallë? A shohim dëshmi të një planifikimi të kujdesshëm dhe të harmonisë mes gjallesave?

Modelet në natyrë

Modelet që shohim në natyrë nuk janë të rastësishme. Çdonjëri pasqyron rregull dhe projektim të kujdesshëm.

Album me foto

Çfarë na zbulon për Krijuesin bukuria mahnitëse e galaktikës sonë?