«Rrënjosi në zemër këto fjalë»

Ç’mësim të rëndësishëm mund të nxjerrësh nga Ligji i përtërirë 6:6? Si po ia dalin familjet ta mbajnë rregullisht dhe në mënyrë domethënëse Adhurimin Familjar?

«Rrënjosi në zemër këto fjalë»

Për çfarë kanë më shumë nevojë fëmijët nga prindërit? Shiko çfarë duhet të bëjë një baba që të shpëtojë familjen.

Adhurimi Familjar: Vështirësitë—Shpërblimet

Familja lidhet më shumë me Jehovain dhe pjesëtarët lidhen më shumë me njëri-tjetrin kur kalojnë kohë së bashku çdo javë që të flasin për gjëra frymore.

Mëso më shumë

FAMILJA JOTE MUND TË JETË E LUMTUR

Adhuroni Jehovain si familje

Si ta bësh më të këndshëm adhurimin familjar?