12 sekrete të familjeve të suksesshme

Dëgjojmë shpesh për arsyet pse dështojnë disa familje. Por, çfarë i ndihmon familjet e suksesshme?

  • Nga 1990-a deri në 2015-n në Shtetet e Bashkuara u dyfishua numri i divorceve për moshat mbi 50 vjeç dhe u trefishua për ato mbi 65 vjeç.

  • Prindërit janë në dilemë: disa specialistë sugjerojnë t’i lavdërosh vazhdimisht fëmijët, ndërsa të tjerë mbrojnë idenë se duhet të jesh prind i rreptë.

  • Të rinjtë po rriten pa aftësitë e domosdoshme për të pasur sukses.

Gjithsesi, e vërteta është se . . .

  • Martesa mund të jetë një lidhje e përhershme dhe e kënaqshme.

  • Prindërit mund të mësojnë t’i disiplinojnë fëmijët me dashuri.

  • Të rinjtë mund të fitojnë aftësitë e nevojshme që do t’u duhen kur të rriten.

Në ç’mënyrë? Ky numër i Zgjohuni! flet për 12 sekrete të familjeve të suksesshme.