Ku mund të gjejmë ndihmë për të përballuar pikëllimin?

Këta artikuj flasin për ndjenja tipike që mund të përjetosh kur të vdes një njeri i dashur, si edhe për disa sugjerime praktike që ta përballosh më kollaj pikëllimin.