KULLA E ROJËS Korrik 2010

TEMA KRYESORE

A mund ta njohësh vërtet emrin e Perëndisë?

Mund ta njohësh Perëndinë personalisht. Bibla e tregon qartë se ai do që t’i afrohesh.

TEMA KRYESORE

Çfarë përfshin të njohësh emrin e Perëndisë?

Zbulo cili është emri i Perëndisë, çfarë do të thotë dhe çfarë na mëson për personalitetin e tij.

TEMA KRYESORE

Sfida e njohjes së emrit të Perëndisë

Zbulo kush nuk dëshiron që të gëzosh një marrëdhënie të ngushtë me Perëndinë.