KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Nëntor 2015

Ky numër përmban artikujt e studimit për javët 28 dhjetor 2015 deri 31 janar 2016.

Prindër, stërvitini fëmijët që t’i shërbejnë Jehovait

Tri nga cilësitë që përdori Jezui në mësimet e tij mund të të ndihmojnë të jesh më i efektshëm kur stërvit fëmijët.

Prindër, stërvitini adoleshentët që t’i shërbejnë Jehovait

Si mund ta ndihmosh fëmijën që ta bëjë adoleshencën një periudhë të frytshme rritjeje frymore?

Pyetje nga lexuesit

Çfarë dëshmish ka se qyteti i lashtë i Jerikosë u pushtua pas një rrethimi të shkurtër?

Ta shprehim mirënjohjen për bujarinë e Jehovait

Bibla nxjerr në pah motivet qoftë të përshtatshme, qoftë të papërshtatshme që të japim nga koha, energjitë dhe të ardhurat tona.

Jehovai është Perëndia i dashurisë

Si ka treguar dashuri për njerëzimin Jehovai?

A e do «të afërmin tënd si veten»?

Urdhrin e Jezuit mund ta zbatosh në martesë, në kongregacion dhe në veprën e predikimit.

Njëqind vjet nën Mbretërinë!

Cilat janë tri mënyrat ku jemi pajisur për të predikuar për Mbretërinë e Perëndisë?

NGA ARKIVAT TANË

«Asgjë nën diell nuk ka pse t’ju ndalë!»

Në vitet 30 shërbëtorët në kohë të plotë në Francë lanë si trashëgimi zellin dhe qëndrueshmërinë e tyre.