KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Gusht 2015

Ky numër përmban artikujt e studimit për javët 28 shtator deri 25 tetor 2015.

JETËSHKRIM

«Le të ngazëllojnë ishujt e shumtë!»

Lexo jetëshkrimin e Xhefri Xheksonit, i cili shërben në Trupin Udhëheqës.

Medito për dashurinë e patundur të Jehovait

Si mund të jesh i bindur se Jehovai është me ty edhe kur je në hall?

Rri në pritje!

Kemi dy arsye të forta të jemi jashtëzakonisht vigjilentë ndërsa afrohet fundi i këtij sistemi.

Përgatitu tani për jetën në botën e re

Populli i Perëndisë ka shumë të përbashkëta me ata që planifikojnë të transferohen në një shtet tjetër.

Kujdes nga shoqëria e keqe në këto ditë të fundit!

Shoqëria nuk përfshin vetëm njerëzit me të cilët kalon kohë.

Ç’mund të mësojmë nga Joana?

Ç’ndryshime duhet të bënte ajo në jetën e përditshme që të ndiqte Jezuin?

NGA ARKIVAT TANË

«Jehovai ju solli në Francë që të mësoni të vërtetën»

Pakti i emigracionit i nënshkruar më 1919 mes Francës dhe Polonisë pati pasoja të papritura.