KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Shkurt 2014

Ky numër përshkruan ngjarje emocionuese nga Psalmi 45. Gjithashtu, na ndihmon të çmojmë Perëndinë Jehova si Siguruesin, Mbrojtësin dhe Mikun tonë më të shtrenjtë.

Nderoni Krishtin—Mbretin e lavdishëm!

Çfarë domethënie kanë për ne ngjarjet drithëruese të përshkruara në Psalmin 45?

Le të gëzojmë për martesën e Qengjit!

Kush është nusja dhe si e ka bërë gati Krishti për dasmën? Cilët do të marrin pjesë në gëzimin e martesës?

Vejusha nga Zarefati u shpërblye për besimin e saj

Ringjallja e të birit ishte ndër ngjarjet më besimforcuese në jetën e vejushës. Ç’mësime mund të nxjerrim nga kjo grua?

Jehovai—Siguruesi dhe Mbrojtësi ynë

Ta çmojmë Perëndinë Jehova si Atin tonë qiellor. Mëso si ta forcosh marrëdhënien me Perëndinë si Sigurues i Madh e Mbrojtës.

Jehovai—Miku ynë më i shtrenjtë

Shqyrto shembullin e Abrahamit dhe të Gideonit, miq të ngushtë të Perëndisë Jehova. Ç’kërkesa duhet të plotësojmë që të bëhemi miq të Jehovait?

Pyetje nga lexuesit

Ç’bazë kishin judenjtë në shekullin e parë që të ishin «në pritje» të Mesisë?

‘Shihni hijeshinë e Jehovait’

Mbreti David i Izraelit të lashtë çmonte masën e Perëndisë për adhurimin e vërtetë. Si mund të gjejmë ëndje në adhurimin e vërtetë sot?

NGA ARKIVAT TANË

Një epikë besimi 100-vjeçare

Ky vit shënon 100-vjetorin e premierës së «Foto-Dramës së Krijimit», që është bërë për të ndërtuar besimin në Bibël, si Fjala e Perëndisë.