KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Qershor 2013

Ky numër do të na thellojë çmueshmërinë për cilësitë e Jehovait që shqyrtohen më rrallë se cilësitë e tij kryesore.

JETËSHKRIM

Bindja ndaj Jehovait më ka sjellë shumë bekime

Lexo jetëshkrimin e Eliza Piçolit. Ajo ka ruajtur një qëndrim pozitiv pavarësisht nga gjithë vështirësitë, sakrificat dhe humbjet.

Jehovai është i afrueshëm dhe i paanshëm

Çfarë do të thotë të jesh i afrueshëm dhe i paanshëm? Shqyrtimi i shembullit të Perëndisë Jehova do të na ndihmojë t’i shfaqim këto cilësi.

Jehovai është bujar dhe i arsyeshëm

Jehovai jep shembullin e përsosur të bujarisë dhe arsyetueshmërisë. Nëse studiojmë shembullin e tij, mund t’i shfaqim këto cilësi.

Jehovai është besnik dhe falës

Besnikëria dhe falja janë dy cilësi që të bëjnë për vete te një mik i vërtetë. Nëse imitojmë shembullin e Jehovait, mund të kultivojmë këto cilësi të rëndësishme.

Pyetje nga lexuesit

Cilët ishin «bijtë e Perëndisë së vërtetë» dhe ‘frymërat në burg’ që tregon Bibla?

Lejoni që disiplina e Jehovait t’ju modelojë

Jehovai, «Poçari ynë» ka modeluar njerëz, madje kombe. Çfarë mund të mësojmë nga kjo dhe si mund të nxjerrim dobi nga modelimi i tij sot?

Pleq, a do ta freskoni «shpirtin e lodhur»?

Si mund të përgatiten pleqtë e krishterë për vizita baritore? Ata mund t’i japin zemër dikujt që është i lodhur a i shkurajuar, duke dhënë ndonjë «dhuratë frymore».

A ju kujtohet?

A i keni lexuar me kujdes numrat e fundit të Kullës së Rojës? Shihni nëse mund t’u përgjigjeni pyetjeve vijuese.