KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Tetor 2012

Ky artikull tregon si të përballojmë vështirësitë, cilat qëndrime e veprime duhet të shmangin të krishterët dhe çfarë mund të bëjmë që të nxjerrim dobi nga premtimet e Perëndisë.

U paraqitën vullnetarisht për të shërbyer—Në Brazil

Lexoni përvojat inkurajuese të disave që u transferuan në një vend tjetër për t’i shërbyer më plotësisht Perëndisë.

T’i përballojmë me guxim vështirësitë e sotme

Si mund të jemi të guximshëm e të përqendrohemi te gjërat pozitive pavarësisht se çfarë mund të na ndodhë?

Çfarë fryme tregon?

Si mund të nxitim marrëdhënie paqësore me të tjerët? Mësoni nga shembujt e mirë dhe të këqij të dokumentuar në Bibël.

JETËSHKRIM

Miq prej 60 vjetësh, e ky është vetëm fillimi

Lexoni historinë e katër shërbëtorëve të plotkohor që farkëtuan një miqësi të vërtetë.

Bindjuni Perëndisë që të nxirrni dobi nga betimet e tij

Ç’mund të mësojmë nga premtimet, betimet dhe besëlidhjet e Perëndisë?

Nëse thoni «Po», le të jetë «Po»

Çfarë do të thotë të mbash fjalën? Si mund të mbajmë premtimin tonë më të rëndësishëm ndaj Perëndisë?

Inkurajim «nga goja e fëmijëve»

Lexoni se si disa fëmijë në Rusi u inkurajuan nga miqtë e tyre të krishterë.