KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Shtator 1, 2002

MUNDËSI SHKARKIMI