KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Gusht 15, 2000

MUNDËSI SHKARKIMI