KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Shkurt 15, 2000

MUNDËSI SHKARKIMI