KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Shtator 2019

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 28 tetor–1 dhjetor 2019.

Jehovai i çmon shërbëtorët e tij të përulur

Një nga cilësitë më të rëndësishme që duhet të zhvillojmë, është përulësia. Si mund të na sprovohet përulësia kur ndryshojnë rrethanat?

Harmagedoni është lajm i mirë!

Cilat ngjarje të rëndësishme do t’i paraprijnë Harmagedonit? Si mund të qëndrojmë besnikë ndërsa afrohet fundi?

Nënshtroju me gatishmëri Jehovait—Pse dhe si?

Pleqtë, baballarët dhe nënat mund të mësojnë për nënshtrimin nga shembulli i guvernatorit Nehemia, i mbretit David dhe i Marisë, nënës së Jezuit.

«Ejani tek unë, . . e unë do t’ju freskoj»

Ç’duhet të bëjmë që ta pranojmë ftesën e Jezuit? Do të vazhdojmë të gjejmë freskim nën zgjedhën e Jezuit nëse bëjmë 3 gjëra.

Kush është ‘shumica e madhe’?

Në vegimin që pa Gjoni për të ardhmen, Jehovai zbuloi identitetin, madhësinë dhe larminë e ‘shumicës së madhe’ që do t’i mbijetojë shtrëngimit të madh dhe do të jetojë përgjithmonë në tokë.