KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Shtator 2017

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 23 tetor deri 26 nëntor 2017.

Të kultivojmë vetëkontroll

Si mund të na ndihmojnë shembujt nga Bibla që ta zhvillojmë e ta shfaqim këtë cilësi? Pse shërbëtorët e Perëndisë duhet të duan të kultivojnë vetëkontroll?

Të imitojmë dhembshurinë e Jehovait

Në një rast, Jehovai iu zbulua Moisiut duke shpallur emrin dhe cilësitë e Tij. Një nga cilësitë e para që përmendi Perëndia ishte dhembshuria e Tij. Ç’është dhembshuria, dhe pse duhet të të interesojë kjo?

JETËSHKRIM

Kam pasur bekimin të punoj me vëllezër të pjekur

Dejvid Sinkleri kujton gëzimet dhe privilegjet që ka pasur ndërsa punonte me motra e vëllezër besnikë gjatë 61 viteve në Bethelin e Bruklinit.

«Fjala e Perëndisë tonë mbetet përgjithmonë»

Shekuj pasi është shkruar, Bibla është ende ndër librat më të përhapur, pavarësisht nga ndryshimet e gjuhëve, zhvillimet politike dhe kundërshtimi për ta përkthyer.

«Fjala e Perëndisë . . . ushtron fuqi»

Shumë kanë bërë ndryshime mbresëlënëse falë studimit të Fjalës së Perëndisë. Ç’duhet të bëjmë që Bibla të ndikojë edhe te ne?

«Ji guximtar . . . dhe vepro»

Pse na duhet guxim dhe si mund ta zhvillojmë?