KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Korrik 2018

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 3-30 shtator 2018.

U PARAQITËN VULLNETARISHT PËR TË SHËRBYER

U paraqitën vullnetarisht për të shërbyer​—Në Mjanmar

Pse shumë Dëshmitarë të Jehovait lanë vendlindjen e po ndihmojnë në veprën e korrjes në Mjanmar?

Vlerësimin e kujt kërkon?

Ç’mund të mësojmë nga mënyra si u tregon vlerësim Perëndia shërbëtorëve të tij besnikë?

Ku po i mban sytë?

Mund të nxjerrim një mësim të rëndësishëm nga një gabim i rëndë që bëri Moisiu.

«Kush është me Jehovain?»

Tregimet biblike për Kainin, Solomonin, Moisiun dhe Aaronin nxjerrin në pah pse është e mençur të jemi në anën e Jehovait.

Ne i përkasim Jehovait

Si ta falënderojmë Jehovain që na dha mundësinë të gëzojmë një marrëdhënie me të?

Zhvillo dhembshuri për «njerëz të çdo lloji»

Imito pikëpamjen e Jehovait për dhembshurinë duke i kuptuar nevojat dhe problemet e të tjerëve dhe duke i ndihmuar kur mundesh.

Pyetje nga lexuesit

A do të ishin fajtorë për mëkat të rëndë dy veta që s’janë të martuar me njëri-tjetrin nëse kalojnë natën bashkë në rrethana të papërshtatshme?