KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Gusht 2019

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 30 shtator deri 27 tetor 2019.

«Ne nuk dorëzohemi»!

Si mund të na e forcojë shpresa jonë vendosmërinë që të mos dorëzohemi kurrë?

Shtoje pareshtur dashurinë

Letra drejtuar filipianëve na ndihmon të kuptojmë si ta shtojmë dashurinë, edhe kur kjo është e vështirë.

«Ata që të dëgjojnë» do të shpëtojnë

Ç’mund të bëjmë që t’i ndihmojmë të afërmit të mësojnë për Jehovain?

Si të përshtatesh me një caktim të ri

Për shumë veta mund të jetë e vështirë të lënë një caktim që e kanë për zemër. Çfarë mund t’i ndihmojë ta përballojnë ndryshimin?

Besimi​—Një cilësi forcëdhënëse

Besimi ka fuqi të papërshkrueshme. Me besim mund të përballojmë probleme që duken si male.

Gjon Pagëzori—Një shembull si ta ruajmë gëzimin

Si mund ta ruajmë gëzimin teksa i shërbejmë Perëndisë edhe kur përballemi me zhgënjime?