SI MENDON?

A bën pjesë vdekja në vullnetin e Perëndisë për ne? Bibla thotë: «[Zoti] do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre. Nuk do të ketë më vdekje.»​Zbulesa 21:4.

Ky numër i revistës Kulla e Rojës shqyrton çfarë thotë Bibla për jetën dhe vdekjen.