A ËSHTË ENDE PRAKTIKE BIBLA?

Me gjithë informacionin në botën e sotme të teknologjisë së lartë, a është Bibla tepër e vjetër për të qenë praktike? Bibla thotë:

«I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm.»​—2 Timoteut 3:16.

Ky numër i Kullës së Rojës shqyrton pohimin e Biblës se mund të na japë drejtim në çdo fushë të jetës.