ZGJOHUNI! Korrik 2011

TEMA KRYESORE

Kemi nevojë që vuajtjet të marrin fund!

Tragjeditë prekin miliona njerëz. A interesohet Perëndia?

TEMA KRYESORE

Pse ka kaq shumë vuajtje?

A janë katastrofat ndëshkim nga Perëndia? Mëso cili është burimi i vërtetë i vuajtjeve.

TEMA KRYESORE

A interesohet Perëndia?

Mund të jemi të sigurt se Perëndia nuk është indiferent ndaj vuajtjeve tona. Pse?

TEMA KRYESORE

Jetë pa vuajtje—Një premtim i besueshëm

Bibla premton se të gjitha katastrofat e tragjeditë së shpejti do të marrin fund.