ZGJOHUNI! Tetor 2007

TEMA KRYESORE

Rrezik që shqetëson çdo prind

Shumë prindër e kanë provuar vetë abuzimin dhe pasojat e tij. Të tjerë dëgjojnë lajme tronditëse dhe vrasin mendjen se ç’mund të bëjnë.

TEMA KRYESORE

Si t’i mbroni fëmijët tuaj

Prindër, mësoni se çfarë taktikash përdor një pedofil tipik. Duke i njohur këto taktika mund të jeni më të përgatitur të jeni vija e parë e mbrojtjes për fëmijën.

TEMA KRYESORE

Bëjeni familjen tuaj një liman të mbrojtur

Që familja të jetë e mbrojtur, çdo pjesëtar ka nevojë të mësojë dhe të çmojë parimet që parandalojnë abuzimin. Drejtimi më i mirë është Fjala e Perëndisë, Bibla.