PAMJA
Tekst
Imazh

(Zbulesa 21:2)

 1. 1. Mirosi të Birin vet’ Jah.

  Ai sot po mbretëron.

  Jezui si fron drejtësin’ ka.

  Vullnetin e Jah plotëson.

  (REFRENI)

  Për Krishtin që dhe, të lëvdojm’ Jah!

  Njëzëri nderojm’ ne Mesin’.

  Vazhdojm’ duke ndjekur besnikërisht

  të gjith’ urdhrat, drejtësin’.

  Për Krishtin që dhe, të lëvdojm’ Jah!

  Ligjvënës je, ty të nderojm’.

  Jezuin mirose që të jet’ Mbret,

  ndaj emrin tënd e lëvdojm’.

 2. 2. Vëllezër me Krishtin të jen’,

  po zgjidhen të lindin prap’.

  Do të mbretëroj’ shpejt kjo «nuse»,

  parajs’ mbi tok’ do të përhap’.

  (REFRENI)

  Për Krishtin që dhe, të lëvdojm’ Jah!

  Njëzëri nderojm’ ne Mesin’.

  Vazhdojm’ duke ndjekur besnikërisht

  të gjith’ urdhrat, drejtësin’.

  Për Krishtin që dhe, të lëvdojm’ Jah!

  Ligjvënës je, ty të nderojm’.

  Jezuin mirose që të jet’ Mbret,

  ndaj emrin tënd e lëvdojm’.