Luaj ose shkarko këngë që përdoren për të lëvduar e për të adhuruar Perëndinë Jehova. Këtu mund të gjesh muzikë vokale, orkestrale dhe instrumentale, si edhe pentagramë.