1 JEHOVAI NA ZBULON TË ARDHMEN

«Ai që thotë përfundimin qysh në fillim dhe që prej shumë kohësh gjërat që ende nuk kanë ndodhur.»Isaia 46:10

Çfarë dimë për kohën e fundit?

 • Danieli 7:13, 14

  Jezui u bë Mbret në qiell në vitin 1914.

 • Mateu 24:3-14

  Jezui paratha kohë kritike për njerëzit.

 • Zbulesa 12:7-9, 12

  Pak pasi u bë Mbret, Jezui e hodhi Satanain nga qielli në tokë. Satanai është i tërbuar, sepse i ka ngelur ‘një periudhë kohe e shkurtër’ para se Zoti ta shfarosë.

2 PO JETOJMË NË KOHËN E FUNDIT

«Cila do të jetë shenja . . . e përfundimit të sistemit?»Mateu 24:3

A e ke parë përmbushjen e profecive biblike?

 • Mateu 24:7; Luka 21:11

  Më shumë se kurrë më parë po shohim luftëra, uri, tërmete dhe sëmundje.

 • 2 Timoteut 3:1-5

  Apostulli Pavël përshkroi si do të silleshin njerëzit gjatë ditëve të fundit.

 • Danieli 12:4

  Zoti po e ndihmon popullin e tij që të kuptojë Biblën më qartë se kurrë më parë.

 • Mateu 24:14

  Lajmi i mirë për Mbretërinë po predikohet në mbarë tokën.

3 NDËRMERR HAPA TANI QË T’I PËLQESH JEHOVAIT

«Dita e Jehovait vjen tamam si një hajdut natën.»1 Selanikasve 5:2

Çfarë duhet të bësh meqë fundi është kaq afër?

 • Gjoni 17:3

  Merre seriozisht studimin e Biblës.

 • Hebrenjve 10:24, 25

  Mëso më shumë duke ndjekur mbledhjet e Dëshmitarëve të Jehovait.

 • Jakovi 4:8

  Bëj ndryshimet e duhura në jetë që t’i afrohesh Zotit.

 • Luka 21:34-36

  Shmang shpërqendrimet dhe përqendroje jetën në adhurimin e Jehovait.