1 FAMILJEN E KRIJOI JEHOVAI

«Për këtë arsye, bie në gjunjë përpara Atit, nga i cili merr emër çdo familje në qiell dhe në tokë.»Efesianëve 3:14, 15

Si mund të kesh një familje të lumtur?

2 SI TË JESH BASHKËSHORT I MIRË

«Secili nga ju ta dojë gruan . . . gruaja duhet të ketë respekt të thellë për burrin e saj.»Efesianëve 5:33

Si duhet ta trajtojnë bashkëshortët njëri-tjetrin?

3 SI TË JESH NJË PRIND I MIRË

«Mos i acaroni fëmijët tuaj, por vazhdoni t’i rritni në disiplinën dhe në normën mendore të Jehovait.»Efesianëve 6:4

Çfarë përgjegjësie kanë prindërit?

4 ÇFARË PRET ZOTI NGA FËMIJËT?

«Fëmijë, bindjuni prindërve tuaj.»Efesianëve 6:1

Fëmijë, pse duhet t’u bindeni prindërve?