1 KUSH ËSHTË ZOTI?

«Ti krijove gjithçka.»Zbulesa 4:11

Çfarë mund të na mësojë Bibla për Zotin?

 • Zbulesa 15:3

  Ai është i Plotfuqishmi, personi më i fuqishëm në univers.

 • Psalmi 90:2

  Ai ka ekzistuar gjithnjë.

 • Mateu 6:9

  Zoti është Ati ynë.

  Ai do që të kemi një jetë sa më të mirë.

 • Veprat 17:27

  Zoti dëshiron të bëhet mik me ne.

2 ZOTI KA NJË EMËR

‘Jehova është emri im në jetë të jetëve.’Dalja 3:15

Pse është i rëndësishëm emri i Zotit?

 • Psalmi 83:18

  Zoti na thotë se emri i tij është Jehova. «Zot» dhe «Zotëri» nuk janë emra. Ata janë tituj, si «mbret» dhe «president». Jehovai do që ta përdorësh emrin e tij.

 • Dalja 3:14

  Emri i tij do të thotë: «Ai shkakton të bëhet.» Meqenëse Jehovai krijoi gjithçka, ai mund të mbajë çdo premtim që bën dhe të plotësojë qëllimin e tij.

3 JEHOVAI NA DO

«Perëndia është dashuri.»1 Gjonit 4:8

Ç’do të thotë për ne që Perëndia është dashuri?

4 ZOTI INTERESOHET PËR TY

«Hidhni gjithë ankthin tuaj mbi të, sepse ai interesohet për ju.»1 Pjetrit 5:7

Nga e di se Zoti interesohet për ty?

 • Psalmi 37:9-11

  Ai premton se do t’u japë fund vuajtjeve dhe do të zhbëjë të gjithë dëmin e shkaktuar nga të këqijtë.

 • Jakovi 4:8

  Jehovai dëshiron që t’i afrohesh.

 • Gjoni 17:3

  Sa më shumë të mësosh për Zotin, aq më shumë do ta duash.