Ti mund të jesh miku i Perëndisë!

Ky informacion është përgatitur për të të ndihmuar të zbulosh si mund ta bësh këtë.

MËSIMI 1

Perëndia të fton të bëhesh miku i tij

Njerëz nga të gjitha vendet e botës janë bërë miq të Perëndisë. Edhe ti mund të bëhesh mik i Perëndisë.

MËSIMI 2

Perëndia është miku më i mirë që mund të kesh

Ai do të të ndihmojë të jesh i lumtur dhe i sigurt.

MËSIMI 3

Ti duhet të mësosh rreth Perëndisë

Do të të ndihmojë të njohësh çfarë i pëlqen dhe çfarë nuk i pëlqen Atij.

MËSIMI 4

Si mund të mësosh rreth Perëndisë

Ai ka bërë të mundur që ne të mësojmë se çfarë ka bërë në të shkuarën, çfarë po bën tani dhe çfarë do të bëjë në të ardhmen.

MËSIMI 5

Miqtë e Perëndisë do të jetojnë në parajsë

Parajsa nuk do të jetë si bota ku jetojmë sot. Si do të jetë Parajsa?

MËSIMI 6

Parajsa është afër!

Si mund të jemi të sigurt?

MËSIMI 7

Një paralajmërim nga e kaluara

Ç’domethënie ka për ne sot tregimi biblik i Noesë?

MËSIMI 8

Kush janë armiqtë e Perëndisë?

Mund të arrish t’i dallosh këta armiq dhe të mos lejosh të mashtrohesh prej tyre.

MËSIMI 9

Kush janë miqtë e Perëndisë?

Dhe çfarë duan t’u tregojnë të tjerëve në lidhje me Jehovain?

MËSIMI 10

Si ta gjesh fenë e vërtetë

Ka një sërë gjërash që mund të të ndihmojnë ta identifikosh.

MËSIMI 11

Flake tej fenë e rreme!

Si mund ta dallosh fenë e rreme? Pse është kaq i keq?

MËSIMI 12

Çfarë ndodh kur vdesim?

Bibla nuk lë vend për dyshim.

MËSIMI 13

Magjia dhe shtrigëria janë të këqija

Pse i dënon Perëndia?

MËSIMI 14

Miqtë e Perëndisë e shmangin atë që është e keqe

Cilat janë disa nga praktikat që urren Perëndia?

MËSIMI 15

Miqtë e Perëndisë bëjnë atë që është e mirë

Cilat janë disa nga veprat e mira që mund të na ndihmojnë të bëhemi miq me të?

MËSIMI 16

Trego dashurinë tënde për Perëndinë

Për të mbajtur një mik, duhet të flasësh me të, ta dëgjosh dhe t’u thuash gjëra të mira të tjerëve për të. Vlen po njësoj për të qenë mik me Perëndinë.

MËSIMI 17

Për të mbajtur një mik, duhet të jesh një mik

Sa më shumë të mësosh rreth Jehovait, aq më shumë do të të rritet dashuria për të.

MËSIMI 18

Ji përgjithmonë miku i Perëndisë!

Jeta e përhershme është një dhuratë e çmuar që Perëndia do t’ua japë miqve të tij.