NË MBARË BOTËN

  • VENDE 240

  • MAKSIMUMI I LAJMËTARËVE 8.220.105

  • TOTALI I ORËVE NË SHËRBIM 1.933.473.727

  • STUDIME BIBLIKE 9.708.968