NË MBARË BOTËN

  • VENDE 239

  • LAJMËTARË 8.201.545

  • TOTALI I ORËVE NË SHËRBIM 1.945.487.604

  • STUDIME BIBLIKE 9.499.933