Familja jote mund të jetë e lumtur

Ti mund të kesh martesë dhe familje të lumtur duke zbatuar këshillat e Biblës.

Hyrje

Mund të kesh një familje dhe martesë të lumtur nëse zbaton sugjerimet praktike të bazuara në Bibël që gjenden në këtë broshurë.

PJESA 1

Kërko ndihmën e Perëndisë për një martesë të lumtur

Duke i bërë vetes dy pyetje të thjeshta mund ta përmirësosh martesën.

PJESA 2

Qëndrojini besnikë njëri-tjetrit

A do të thotë besnikëri vetëm të shmangësh kurorëshkeljen?

PJESA 3

Si t’i zgjidhni problemet?

Zgjidhja e problemeve në mënyrën e duhur mund të bëjë dallimin midis një martese të fortë e të lumtur dhe një martese të dobët e të mjerë.

PJESA 4

Si t’i administroni paratë?

Ç’rol kanë besimi dhe ndershmëria?

PJESA 5

Si të ruash paqen me të afërmit?

Mund t’i nderosh prindërit pa cenuar martesën.

PJESA 6

Si e ndryshojnë fëmijët martesën?

A mund të ta forcojë lidhjen martesore lindja e një fëmije?

PJESA 7

Si ta edukosh fëmijën?

Disiplina përfshin më tepër se rregulla dhe ndëshkim.

PJESA 8

Kur të ndodh një tragjedi

Kërko ndihmën që të nevojitet.

PJESA 9

Adhuroni Jehovain si familje

Si ta bësh më të këndshëm adhurimin familjar?