Programi i Asamblesë Qarkore 2019-2020​—Me mbikëqyrësin qarkor

Përdor programin kur të ndjekësh asamblenë qarkore. Tema e asamblesë është «Dashuria forcon.»

«Dashuria forcon»

Programi do të shpjegojë si dashuria qëndron më lart se njohuria, dhe si mund të bëjmë gjithçka me dashuri.

Gjej përgjigjet e këtyre pyetjeve

Këto pyetje do të marrin përgjigje gjatë programit.