PAMJA
Tekst
Imazh

Mbretërit e mbretërisë jugore (vazhdon)

777

Jotami: 16 vjet

762

Akazi: 16 vjet

746

Hezekia: 29 vjet

716

Manaseu: 55 vjet

661

Amoni: 2 vjet

659

Josia: 31 vjet

628

Jehoahazi: 3 muaj

Jehojakimi: 11 vjet

618

Jehojakini: 3 muaj e 10 ditë

617

Zedekia: 11 vjet

607

Jerusalemi dhe tempulli i tij shkatërrohen nga pushtimi babilonas nën mbretin Nabukodonosor. Zedekinë, mbretin e fundit tokësor të linjës davidike, e heqin nga froni

 Mbretërit e mbretërisë veriore (vazhdon)

rr. 803

Zakaria: mbretërimi i tij zgjati vetëm gjashtë muaj

Në njëfarë kuptimi Zakaria nis të mbretërojë, por me sa duket mbretërimi nuk iu njoh plotësisht deri rreth vitit 792

rr. 791

Shalumi: 1 muaj

Menahemi: 10 vjet

rr. 780

Pekahiahu: 2 vjet

rr. 778

Pekahu: 20 vjet

rr. 758

Hoshea: 9 vjet duke filluar rr. 748

rr. 748

Duket se themelohet mbretërimi i Hoshesë ose ka të ngjarë të ketë mbështetjen e monarkut asirian Tiglath-Pileser III rreth vitit 748

740

Asiria pushton Samarinë dhe zapton Izraelin; merr fund mbretëria veriore dhjetëfisëshe e Izraelit

 • Lista e profetëve

 • Isaia

 • Mikea

 • Sofonia

 • Jeremia

 • Naumi

 • Habakuku

 • Danieli

 • Ezekieli

 • Abdia

 • Hozea