PAMJA
Tekst
Imazh
 1.  Elementet e tempullit

 2. 1 Më e shenjta

 3. 2 E shenjta

 4. 3 Altari i blatimit të djegur

 5. 4 Deti prej metali të derdhur

 6. 5 Oborri i priftërinjve

 7. 6 Oborri i Izraelit

 8. 7 Oborri i grave

 9. 8 Oborri i jojudenjve

 10. 9 Pengesë (Soregu)

 11. 10 Kolonada mbretërore

 12. 11 Kolonada e Solomonit

 13. 12 Kulla e Antonias