PAMJA
Tekst
Imazh

Elementet e tabernakullit

 1. 1 Arka (Da 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Perdja (Da 26:31-33)

 3. 3 Shtylla për perden (Da 26:31, 32)

 4. 4 E Shenjta (Da 26:33)

 5. 5 Më e Shenjta (Da 26:33)

 6. 6 Perdja në hyrje të tendës (Da 26:36)

 7. 7 Shtylla për perden në hyrje të tendës (Da 26:37)

 8. 8 Bazamenti prej bakri me fole (Da 26:37)

 9. 9 Altari i temjanit (Da 30:1-6)

 10. 10 Tryeza e bukëve të paraqitjes (Da 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Shandani (Da 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Pëlhura prej liri e tendës (Da 26:1-6)

 13. 13 Pëlhura me lesh dhie e tendës (Da 26:7-13)

 14. 14 Mbulesa me lëkurë dashi (Da 26:14)

 15. 15 Mbulesa me lëkurë foke (Da 26:14)

 16. 16 Skeleti me dërrasa (Da 26:15-18, 29)

 17. 17 Bazamenti prej argjendi me fole poshtë skeletit (Da 26:19-21)

 18. 18 Shufra (Da 26:26-29)

 19. 19 Bazamenti prej argjendi me fole (Da 26:32)

 20.  20 Legeni prej bakri (Da 30:18-21)

 21. 21 Altari i blatimit të djegur (Da 27:1-8)

 22. 22 Oborri (Da 27:17, 18)

 23. 23 Hyrja (Da 27:16)

 24. 24 Pëlhurat prej liri (Da 27:9-15)

Kryeprifti

Kapitulli 28 i Daljes përshkruan me detaje rrobat e kryepriftit të Izraelit