Tregimi biblik te kapitujt 3 deri në 15 të Daljes jep prova se Perëndia që ndau Detin e Kuq, do të të shpëtojë edhe ty nëse tregon besim dhe qëndrueshmëri.

Bazuar te Dalja 3:​1-22; 4:​1-9; 5:​1-9; 6:​1-8; 7:​1-7; 14:​5-10, 13-31; 15:​1-21.