Ji besnik dhe mposhte frikën (Luka 5:1-11; Mateu 14:23-34; Mateu 26:31-75)

MUNDËSI SHKARKIMI