11:23-26, 33-35, 43, 44

Pse ishin të jashtëzakonshme dhembshuria dhe empatia e Jezuit?

  • Ndonëse nuk i përjetoi të gjitha situatat e njerëzve, Jezui e vuri veten në vend të tyre dhe provoi dhembjen që ndienin

  • Nuk kishte turp t’i shfaqte ndjenjat para të tjerëve

  • Mori nismën për t’i ndihmuar ata që ishin në nevojë