Vëllezër besnikë që janë liruar nga një kamp përqendrimi në Gjermani, 1945

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Shtator 2019

Ide për biseda

Biseda rreth temës: Perëndia interesohet për ne personalisht.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Prift përgjithmonë sipas mënyrës së Melkisedekut»

Në cilën mënyrë përfaqësonte Melkisedeku Jezuin?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Një hije e gjërave të mira që do të vijnë»

Në ç’mënyrë disa aspekte të tabernakullit simbolizojnë shpërblesën?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Rëndësia e besimit

Çfarë është besimi dhe pse ka rëndësi që ne ta kultivojmë?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Çfarë do të bëni në vitin e thatësirës?

Çfarë do të na ndihmojë të përballojmë ‘të nxehtit’ dhe «vitin e thatësirës» që përmend Jeremia 17:8?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Disiplina—Provë se Jehovai na do

Jehovai na disiplinon në mënyra të ndryshme. Edhe pse ndonjëherë na dhemb, po ta lejojmë të na stërvitë, do të bëhemi të krishterë më të mirë.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Rruga drejt mëkatit dhe vdekjes

Veprimet e gabuara paraprihen nga mendime të gabuara. Që të mos hyjmë në rrugën e mëkatit dhe të vdekjes, ç’mund të bëjmë kur na vijnë mendime të papërshtatshme?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

‘Vazhdoni të mendoni për këto gjëra’

Satanai dëshiron të na mbushë mendjen me mendime të papërshtatshme. Si t’u kundërpërgjigjemi sulmeve të tij?