Në programin e tij të adhurimit, Danieli përfshinte lutjen. Ai nuk lejoi asgjë, as edhe një dekret mbretëror, që të ndikonte për keq te programi i tij

6:10

Çfarë përfshin një program i mirë adhurimi?