Tregimi për tre hebrenjtë na forcon vendosmërinë që t’i qëndrojmë besnikë Jehovait

3:16-20, 26-29

Duke u bazuar në këto shkrime, çfarë përfshin besnikëria ndaj Jehovait?