145:1-5

Duke vëzhguar se madhështia e Jehovait s’ka kufij, Davidi u nxit ta lëvdonte Atë përgjithmonë

145:10-12

Ashtu si Davidi, shërbëtorëve besnikë të Jehovait u vjen nga zemra t’i përfshijnë në biseda veprat e Tij të fuqishme

145:14

Davidi ishte i sigurt për dëshirën dhe aftësinë që ka Jehovai të kujdeset për të gjithë shërbëtorët e tij