Nehemia e mbrojti me zell adhurimin e vërtetë

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Kryeprifti Eliashib lejoi të ndikohej nga Tobia, një jobesimtar dhe kundërshtar

  • Eliashibi i dha Tobisë një hapësirë në sallën e ngrënies së tempullit

  • Nehemia i hodhi jashtë tërë orenditë e shtëpisë së Tobisë, pastroi sallën dhe e riktheu siç ishte

  • Nehemia vazhdoi të hiqte gjithë papastërtitë nga Jerusalemi