Miq të krishterë në Mjanmar

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Qershor 2019

Ide për biseda

Ide për biseda për ditët e fundit dhe për jetën në të ardhmen.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Një dramë simbolike» me vlerë për ne

Çfarë përfaqësonin Sara dhe Agara, gratë e Abrahamit? Si mund të nxjerrësh dobi nga besëlidhja e re?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Administrimi i Jehovait dhe qëllimi i tij

Çfarë është administrimi i Jehovait dhe si mund të bashkëpunosh me të?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Nxirr më shumë dobi nga studimi personal

Si mund të nxjerrësh më shumë dobi nga studimi personal i Biblës?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Vishni armaturën e plotë të Perëndisë»

Të krishterët janë ushtarë. Identifiko çdo pjesë të armaturës sate të figurshme, dhe se çfarë përfaqëson secila.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Çfarë mendon Jehovai?

Si të vazhdosh të dallosh vullnetin e Jehovait dhe të veprosh në përputhje me të?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Mos jini në ankth për asgjë»

Në këto ditë të fundit ka shumë shkaqe për të qenë në ankth. Çfarë mund të na e pakësojë ankthin?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Zgjidhe me mençuri zbavitjen

Si ta përdorësh kohën e lirë në një mënyrë që kënaq Perëndinë?