Davidi pati shumë përvoja dërrmuese gjatë jetës së tij. Kur kompozoi Psalmin 55 tashmë kishte përjetuar gjëra të tilla, si . . .

  • Fyerje

  • Persekutim

  • Ndjenja të rënda faji

  • Tragjedi familjare

  • Sëmundje

  • Tradhti

Edhe kur barra e problemeve të tij dukej tmerrësisht e rëndë, Davidi gjeti një mënyrë për ta përballuar. Për ata që mund të ndihen njësoj, Davidi dha këtë këshillë të frymëzuar: «Hidhja barrën tënde Jehovait.»

Si mund ta zbatojmë sot këtë varg?

55:22

  1. Lutju Jehovait me gjithë zemër për çdo problem, ankth ose shqetësim

  2. Kërko ndihmë dhe mbështetje nga Fjala e Jehovait dhe organizata e tij

  3. Bëj aq sa ke mundësi për ta lehtësuar situatën në harmoni me parimet biblike