ZGJOHUNI!

Oferta: Ky numër i revistës Zgjohuni! trajton një temë interesante. [Jepi të zotit të shtëpisë një kopje të revistës.]

Pyetja: A e dinit se Dëshmitarët e Jehovait përkthejnë literaturë në më shumë se 750 gjuhë?

Shkrimi: Zb 14:6

ZGJOHUNI!

Pyetja: A mendoni se ky parim mund t’i ndihmojë bashkëshortët kur diskutojnë për një problem?

Shkrimi: Jk 1:19

Oferta: [Tregoji artikullin që fillon në faqen 10.] Ky artikull shqyrton disa parime të tjera nga Bibla për këtë çështje.

FLETUSHKAT

Pyetja: Ju lutem, shikoni këtë pyetje. [Lexo pyetjen dhe alternativat në faqen e parë të fletushkës.] Si mendoni ju?

Shkrimi: [Citohet në faqen 2 të fletushkës]

Oferta: Kjo fletushkë shpjegon si mund të nxirrni dobi nga ky shkrim.

FORMO PREZANTIMIN TËND

Ndiq modelin e mësipërm për të ndërtuar prezantimin tënd.